• Поставени бекатон плочи на улица „Прохор Пчински“ во централно градско подрачје.

  Поставени бекатон плочи на улица „Прохор Пчински“ во централно градско подрачје.

 • Ќе се реконструира куќата на Христијан Тодоровски Карпош

  Ќе се реконструира куќата на Христијан Тодоровски Карпош

 • Посета на градоначалникот на Гнилане Људви Назири на Општина Куманово

  Посета на градоначалникот на Гнилане Људви Назири на Општина Куманово

 • Поставени бекатон плочи на улица "Крушевска Република" и крак од улица "Боро Прцан"

  Поставени бекатон плочи на улица “Крушевска Република” и крак од улица “Боро Прцан”

 • Оглас за Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

  Оглас за Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

 • Видео од 55та Седница на Советот на Општина Куманово

  Видео од 55та Седница на Советот на Општина Куманово