• Видео од 40та седница на Совет на Општина Куманово

  Видео од 40та седница на Совет на Општина Куманово

  Прв дел од седницата Втор дел од седницата
 • 40та седница на Совет на Општина Куманово

  40та седница на Совет на Општина Куманово

  Врз основа на член 24 од Статутот на Општината Куманово и член 30 од Деловникот на Советот на Општината Куманово, е донесено Р Е Ш Е Н И Е за свикување на Четириесеттата седница на Советот на Општината Куманово Седницата ќе се одржи на 26 август 2015 година (среда), во кружната сала на зградата ...
 • Објава

  Објава

  Врз основа на член 50 од Законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 51 од Статутот на Општина Куманово (Службен гласник на Општина Куманово бр.13/03 и 13/07) , Одлуката за прифаќање на проектот обезбедување подршка во подобрување на енергетската ефикасност во колективно ...
 • Во петок и сабота се оддржува 11-тиот тамбурашки фестивал

  Во петок и сабота се оддржува 11-тиот тамбурашки фестивал

 • Известување за дезинсекција (третирање против крлежи ) во Општина Куманово

  Известување за дезинсекција (третирање против крлежи ) во Општина Куманово

  На ден 20.08.2015 (четврток)  и 21.08.2015 (петок) , зависно од временските услови, предвидено е третирање на зелените јавни површини во градот, како мерка во борба против крлежите,а со цел спречување на ширење заразни болести каде како вектори се јавуваат истите. Сите третирани површини ќе ...
 • 11ти Тамбурашки фестивал

  11ти Тамбурашки фестивал