• Пуштање во употреба на реновираното училиште „Браќа Рибар“ - с. Табановце

  Пуштање во употреба на реновираното училиште „Браќа Рибар“ – с. Табановце

  Денеска беше пуштено во употреба реновираното училиште „Браќа Рибар“ – с.Табановце со нови прозорци, врати и под.
 • Завршна манифестација од МИО проект (Меѓуетничка соработка во образование) - O.У „Х.Т Карпош“

  Завршна манифестација од МИО проект (Меѓуетничка соработка во образование) – O.У „Х.Т Карпош“

 • Видео од седница на Советот на Општина Куманово

  Видео од седница на Советот на Општина Куманово

 • Општествена одржливост и активно граѓанско учество

  Општествена одржливост и активно граѓанско учество

  Со цел заокружување на процесот и на активностите кои досега беа реализирани во општина Куманово како дел од компонентата „Општествена одржливост и активно граѓанско учество (ООГУ)“, а во рамките на Програмата за урбано партнерство и зајакнување на капацитетите на локалните власти во ...
 • Педесет и седма седница на Советот на Општината Куманово

  Педесет и седма седница на Советот на Општината Куманово

  На 28 септември 2016 година (среда), со почеток во 10:00 часот ќе се одржи педесет и седмата седница на Советот на Општина Куманово. Дневен ред: • Усвојување на Записникот од Педесет и шестата седница на Советот на Општина Куманово 1. Годишен Извештај за работа на ЈУОУД “Професор Мијалковиќ” ...
 • Пуштање во употреба на улицата „Сенто Станковски“

  Пуштање во употреба на улицата „Сенто Станковски“