Пристап до информации од јавен карактер

 
Барањето за информации од јавен карактер можете да го ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ.
Лице одговорно за информации од јавен карактер:
Бисера Арсовска
Советник за информирање и односи со јавноста 
Број на телефон: 031 475 827
E-mail: [email protected]
                  [email protected]

           Офицер за заштита на лични                   податоци
                    Љубинка Трифуновска
        Раководител на одделение за
        човечки ресурси
         Број на телефон: 031 475 814
          Е-mail: [email protected] 

Прирачник за поддршка на лица со попреченост при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер (ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ)

Врати се на врвот
Големина на фонт