Пристап до информации од јавен карактер

 
Барањето за информации од јавен карактер можете да го ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ.
Лице одговорно за информации од јавен карактер:
Бисера Арсовска
Раководител на Одделение за информирање и односи со јавноста 
Број на телефон: 031 475 827
E-mail: bisera.arsovska@gmail.com
                  info@kumanovo.gov.mk

           Офицер за заштита на лични податоци
                    Јовицa Димковски        Раководител на одделение за
        човечки ресурси
     Број на телефон: 031 475 814
          Еmail:jovica.dimkovski@kumanovo.gov.mk 

Прирачник за поддршка на лица со попреченост при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер (ПРЕВЗЕМЕТЕ ОВДЕ)

Врати се на врвот
Големина на фонт