Благодарница од Кумановски Акцијаши за Советот на Општината