„Венецијанска Кралица“ на прием кај Градоначалникот