“Влијанието на Евро – Атлантските интегративни процеси врз меѓу – етничките односи во Република Македонија“


Денеска се одржа трибина на тема “Влијанието на Евро – Атлантските интегративни процеси врз меѓу – етничките односи во Република Македонија“. На истата Градоначалникот Зоран Дамјановски имаше свое обраќање.