Во тек е имплементација на проектот за рехабилитација и реконструкција на канализациона мрежа