Детски ликовен камп “АСНОМ “ – 2016


Во организација на Фондацијата за култура и спорт при Општина Куманово, под покровителство на Градоначалникот и Советот на општината, во комплексот “Етно Село“ се одржува шестиот по ред детски ликовен камп “АСНОМ“ – 2016.
На настанот присуствуваше и Градоначалникот Зоран Дамјановски, кој им подели благодарници на учесниците.

DSC_0364

DSC_0366

DSC_0367

DSC_0368

DSC_0369

DSC_0370

DSC_0372

DSC_0375

DSC_0376

DSC_0379

DSC_0380

DSC_0381

DSC_0383

DSC_0389

DSC_0390

DSC_0391

DSC_0392

DSC_0393

DSC_0394

DSC_0395

DSC_0396

DSC_0397

DSC_0398

DSC_0399

DSC_0400

DSC_0401

DSC_0402

DSC_0403

DSC_0404

DSC_0405

DSC_0406

DSC_0407

DSC_0408

DSC_0409

DSC_0410

DSC_0411

DSC_0412

DSC_0413

DSC_0414

DSC_0415

DSC_0417

DSC_0418

DSC_0419