Започна чистење на дивите депонии на потегот од „Туш“ до нас. Средорек