Njoftim – prokurimi publik – Mirëmbajtja e sipërfaqeve publike qarkulluese

Të nderuar,

Ju njoftojmë se Njësia e prokurimit publik ka publikuar shpalljen nr. 5/2018 me procedurë të hapur në faqen elektronike FEPP https://www.e-nabavki.gov.mk për Mirëmbajtje të sipërfaqeve publike qarkulluese për vitin 2018 në Komunën e Kumanovës

Më në detaje mund të informoheni në këtë link
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ebb8ccef-e4ed-4737-9900-3a0959ab0362/1

Известување – Јавни набавки – Оддржување на јавни прометни површини

Почитувани,

Ве известуваме дека Одделението за јавни набавки распиша оглас со бр. 5/2018 со отворена постапка на интернет страницата на ЕСЈН https://www.e-nabavki.gov.mk за Оддржување на јавно прометни површини за 2018 година за Општина Куманово

Подетални информации можете да ги најдете на следниот линк
https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ebb8ccef-e4ed-4737-9900-3a0959ab0362/1

Врати се на врвот
Големина на фонт