Известување-јавни набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Одделението за јавни набавки распиша оглас со бр. 03/2018 со барање за прибирање на понуди на интернет страницата на ЕСЈН https://www.e-nabavki.gov.mk за Присилно административно извршување на правосилни извршни управни акти.
Подетални информации можете да ги најдете на следниот линк.

Врати се на врвот