Извлекување за наградната игра ,,Да рециклираме и да се наградуваме”