Конференција за формирање на интерес кај учениците кон културата и јазикот на пријателските држави