Меморандум за соработка


Општина Куманово и здружение на Граѓанска Асоцијација за заштита на цивилно општество и социјално загрозени граѓани „Меѓународен сојуз Скопје„ денеска потпишаа меморандум за соработка кој претставува основ за активна соработка и поддршка во креирање и реализација на заеднички и индивидуални активности и проекти меѓу двете страни.