Педесет и четврта седница на Советот на Општина Куманово


На 29.06.2016 (Среда) со почеток во 10:00ч, ќе се одржи педесет и четвртата седница на Советот на Општина Куманово.

Дневен ред
-Советнички Прашања