Познати се добитниците на нагрaдната игра „Да рециклираме и да се наградуваме„


На 28.06.2017 година во салата на зградата на поранешен комитет се одржа извлекување на добитници на наградната игра која ја организираше „Елколект„во соработка со општина Куманово.

Во присуство на граѓани и медиуми беа извлечени следниве добитници на наградната игра:

Тостер Хјундаи SM 626 – купон број 000850
ДВД Пионир – купон број 000903
Смарт телефон G Class LTE – купон број 000887
Фотоапарат Sony DSC – купон број 000932
ЛЕД Телевизор – купон број 000484

Исто така беа извлечени и резервни купони во случај,добитниците на гореизвлечените купни не се јават во општина Куманово за да си ја подигнат наградата

Тостер Хјундаи SM 626 – купон број 000483
ДВД Пионир – купон број 001999
Смарт телефон G Class LTE – (добитникот на смарт телефонот беше присутен во салата и си ја подигна наградата)
Фотоапарат Sony DSC – купон број 000996
ЛЕД Телевизор – купон број 000831

Се повикуваат добитниците на наградата да дојдат во општина Куманово (поранешна зграда на Козјак) спроти градскиот стадион и да си ги подигнат наградите. Лице за контакт Бобан Бојковски
Со себе да го понесат купонот со добитен број и лична карта.