Поставени бекатон плочи на улица „Прохор Пчински“ во централно градско подрачје.


DSC_0190

DSC_0193

DSC_0194

DSC_0196

DSC_0199

DSC_0200

DSC_0206

DSC_0207

DSC_0213