Претставници од Општина Куманово во посета на конференција во Венеција, Република Италија


Како дел од проектот „URGENT“, инаку проект финансиран од фондот „Европа За Граѓани“. а реализиран од страна на „АЛДА“ во соработка со секторот за меѓународна соработка и ЕУ-Интеграции, Општина Куманово од 06.06 до 08.06 беше дел од тридневната конференција во Венеција, Република Италија, посветена на подготовка за отпочнување на втората фаза од проектот, при што од страна на преставниците од Oпштината беше презентирана програмата за справување со бегалската криза во Република Македонија.

Претставниците на Општина Куманово, како дел од проектот „УРГЕНТ“, чија цел е урбана регенерација и олеснување на процесот на кохезија помеѓу маргинализираните групи (бегалци, раселени лица и мигранти) и локалното население, по завршување на проектните активности, се стекнаа со искуства и знаења кои се комплементарни со нивниот делокруг на работа и ќе им послужат во справување со идни проблеми и предизвици од слична тематика како и давање придонес во потенцијално редефенирање на политиките од таа област.
Во рамки на тридневната конференција, беа остварени контакти со претставници на осум општини од Франција, Италија, Грција, Словенија, Португалија, Белгија), како и со високи претставници на УНЕСКО, Европската Комисија, АЛДА и Универзитот „IUAV“ кои ќе послужат за понатамошна соработка, развивање и реализирање на нови проекти во партнерство со истите.