Прием на делегации во Општина Куманово по повод Ден на Град