Прогласени првенци на генерација во општинските училишта