Промоција на проектот за рехабилитација и проширување на канализациона мрежа во Општина Куманово