Пуштен во употреба мостот во Долно Којнаре и ограда во земјоделско училиште