Работна средба на Градоначалникот со жителите на село Орашац