Решавање на долгогодишниот проблем на жителите од улица 525 во Ајдучка Чешма


Градоначалникот Дамјановски денеска беше во посета на улица ,,525” во населба Ајдучка Чешма каде што отпочнува реконструкција на воодоводната мрежа. Со ова се решава долгогодишниот проблем на населението од оваа населба.