УНДП со проекти за лица со попреченост во Општина Куманово