Ученици од ОУ ,,Наим Фрашери” ја посетија Општина Куманово


Ученици од ОУ ,,Наим Фрашери” ја посетија Општина Куманово каде што имаа можност да се запознаат со работата во локалната самоуправа и функционирањето на општинската администрација.