Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови


%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d0%bb-2016