Ред.

број

Основно

училиште

Мобилен

телефон

Фиксен

телефон

e-mail Адреса
1 ООУ„11 Октомври“ 076 583-766 424-235 oou[email protected] Ул.Тодор Велков б.б.
2 ООУ„Бајрам Шабани“ 075 350-850 427-210 [email protected] Ул.Карл Маркс бр.52
3 ООУ„Наим Фрашери“ 070 899-458 439-423

427-423

[email protected] Ул.Вук Караџиќ б.б.
4 ООУ„Браќа Миладиновци“ 075 416-160 437-686

424-281

[email protected]

[email protected]

Ул.Народна Револуција бр.43
5 ООУ„Крсте Мисирков“ 070 869-671 424-231  

[email protected]

Ул.Народна Револуција бр.43
6 ООУ„Вук Караџиќ“ 076 210-630 424-314 [email protected] Ул.Браќа Филиповиќ б.б.
7 ООУ„Кочо Рацин“ 075 375-535 416-501 [email protected] Ул.Никшиќка б.б.
8 ООУ„Толи Зордумис“ 070 680 100 412-311 [email protected] Ул.Боро Прцан бр.38
9 ООУ„Христијан Карпош“ 076 201-272 422-951 [email protected] Ул.Радоје Димиќ б.б.
10 ООУ„Магдалена Антова“- 071 208-397 444-543 [email protected] Ул.110 б.б. нас.Карпош
11 ООУ„Битолски Конгрес“- 076 340-779 478-300 [email protected] с.Лопате
12 ООУ„Карпош“ 070 499-348 472-567 [email protected] с.Умин Дол
13 ООУ„Вера Которка“ 076 299-293 476-300 [email protected] с.Клечовце
14 ООУ„Јероним Де Рада“ 071 346-426

076 223-010

423-249 [email protected] с.Черкези
15 ООУ„Кирил и Методиј 076 210-620 465-181 [email protected] с.Романовце
16 ООУ„Браќа Рибар“ 072 216-834 467-333 [email protected] с.Табановце
17 УОМО„Панче Пешев“ 071 581-024 416-560 [email protected] Ул.Братство-Единство бр.1
Врати се на врвот
Големина на фонт

Анкета за истражување на урбаната мобилност во градот Куманово

ОДГОВОРИ НА АНКЕТА!