Марина Манојловска

Марина Манојловска


МАРИНА МАНОЈЛОВСКА

Кратка биографија:

Марина Манојловска е родена на 05.04.1961 година. Добитник на наградата Sunshine Award од USAID за лидер во проектни активности во образованието ( 2001 година). Прогласена за ,,најуспешна жена” во 2001 година од Американсакта амбасада во сферата на образованието.

Реализарин проект ,,Училиште мојот втор дом’’ ( Севкупно реновирање на училницата за прво одделение во ОУ,, 11 Октомври’’  со донација од 10 000 долари на USAID (2001).

Реализаиран проект со Јапонски конзулат за реновирање на прв кат со 6 училници во ОУ ,,11 Октомври” во висина од 37 000 евра. Реализиран проект со UNICEF за опремување на истите училници со мебел. Член е на Советот на Општина Куманово од редовите на СДСМ.