Миле Јакимовски

Миле Јакимовски


МИЛЕ  ЈАКИМОВСКИ

Кратка биографија:

Миле Јакимовски роден е на 08.03.1967 година во Скопје. Основно и средно образование завршува во Куманово ( ОУ ,,Вук Караџиќ’’ и гимназија ,,Гоце Делцев’’). Дипломира на Универзитетот ,, Св.Кирил и Методиј’’ на  Шумарски факултет во 1992 годиан. Магистрира на истиот факултет 2009 година. Моментално е на докторски студии на Земјоделски факултет, катедра Агроекономика.Во изминатиот период ги обавува следниве функции: помошник на Министерот за Земјоделие, директор на Држаниот Инспекторат за шумарство и ловство, државен советник, државен секретар во Министерство за земјоделство,шумарство и водостопанство, директор на Управа за животна средина, член на Извршниот комитет на ВМРО-НП и претседател на ОК на ВМРО-НП Куманово. Ја обавува и функцијата директор на Центарот за комуникации на ВМРО-НП.Член е на Советот на Општина Куманово од редовите на ВМРО-НП.