Бранкица Гогиќ

Бранкица Гогиќ


БРАНКИЦА ГОГИЌ

Кратка биографија:

Бранкица Гогиќ е родена на 17.08.1959 година. Завршила Правен факултет во Скопје. Член е на Социјалистичка партија- 2005 година. Член е на Управен Одбор на Водостопанство како и член на Советот на Општина Куманово од редовите на Социјалистичка Партија.