Партнерски проект „Соработка за еднакви можности на луѓето со интелектуални потешкотии" на Порака Наша и Шанс од Р.Бугарија

Партнерски проект „Соработка за еднакви можности на луѓето со интелектуални потешкотии" на Порака Наша и Шанс од Р.Бугарија


На 14 јули (четврток) 2011 во 11 часот во салата на Советот на Општина Куманово (поранешен Комитет) се одржа презентација на проектот „СО