Четириесет и осма седница на Советот на Општина Куманово


Утре, 17 февруари, со почеток од 10:00 часот,ќе се одржи 48-та седница на Советот на Општина Куманово со единствена точка на дневен ред – Советнички прашања.