Почнаа подготовките на Проектот за изградба на фабрика за согорување на цврст отпад

Почнаа подготовките на Проектот за изградба на фабрика за согорување на цврст отпад


Како претседател на СИП