27-мо Собрание на градови на мир


Од 10 до 13 декември, Градоначалникот Зоран Дамјановски заедно со претставници на локалната самоуправа присуствуваат на 27 Интернационално собрание на градови на Мирот, во Калаврита – Грција.