• На први август започнува со работа отворениот и затворен базен

  На први август започнува со работа отворениот и затворен базен

 • Свечено отварање на затворениот и отворениот базен во Куманово

  Свечено отварање на затворениот и отворениот базен во Куманово

 • Поставени бекатон плочи на улица „Прохор Пчински“ во централно градско подрачје.

  Поставени бекатон плочи на улица „Прохор Пчински“ во централно градско подрачје.

 • Ќе се реконструира куќата на Христијан Тодоровски Карпош

  Ќе се реконструира куќата на Христијан Тодоровски Карпош

 • Посета на градоначалникот на Гнилане Људви Назири на Општина Куманово

  Посета на градоначалникот на Гнилане Људви Назири на Општина Куманово

 • Поставени бекатон плочи на улица "Крушевска Република" и крак од улица "Боро Прцан"

  Поставени бекатон плочи на улица “Крушевска Република” и крак од улица “Боро Прцан”