Потпишан меморандум за обезбедување на психо-социјална помош на децата со посебни потреби во Куманово и Тетово

Потпишан меморандум за обезбедување на психо-социјална помош на децата со посебни потреби во Куманово и Тетово


Денес, 19 септември, во просториите на општината, беше потпишан меморандум за соработка на полето на обезбедување на психо-социјална помош на децата со посебни потреби во Куманово и Тетово. Меморандумот, во име на општината го потпиша Градоначалникот Дамјановски, а во присуство на амбасадорот на