Aсфалтирање на патеки на градските гробишта


Видео клип од изградба и асфалтирање на патеките на градските гробишта – Куманово