Асфалтирање на улицата Иван Горан Ковачиќ

Асфалтирање на улицата Иван Горан Ковачиќ


Куманово продолжува да се гради. Асфалтирана е улица Иван Горан Ковачиќ. На површина од 204 метри денеска беше асфалтирана оваа улица. Вредноста на оваа инвестиција е 3,6 милиони денари. Од двете страни на улицата ќе бидат направени троатоари.