Бдеење на Кокински мугри


pokana_kokino

ПРОГРАМА:

  • Хор со обредни песни
  • Тихомир Стојановски – актер во улога на племенски старешина
  • Хор
  • Митинг на поезијата од меѓународен карактер
  • Ревија на поетичари – меморијален центар АСНОМ – Пелинце