Децата од градинката „Ангел Шајче„ во посета на општината

Децата од градинката „Ангел Шајче„ во посета на општината


Градоначалникот Зоран Дмајановски денеска ги прими учениците од Градинката „Ангел Шајче„.Целта на посетата е запознавање со работата на локалната самоуправа и работата на Градоначалникот. Најмалите, заедно со своите наставнички на градоначалникот му ги презентираа, нивните творби- цртежи од нашиот град.