Дневни редови од седници од 2012 година


Дневен ред бр.59

Дневен ред бр.60

Дневен ред бр.61 ( вонредна седница)

Дневен ред бр.62

Дневен ред бр.63 (советнички прашања)

Дневен ред бр.64

Дневен ред бр.65

Дневен ред бр.66

Дневен ред бр. 67

Дневен ред бр.68 (Советнички прашања)

Дневен ред бр. 69 

Дневен ред бр.70

Дневен ред бр.71