Емилија Томиќ

Емилија Томиќ


ЕМИЛИЈА ТОМИЌ

Кратка биографија:

Емилија Томиќ е родена во Куманово. Има завршено високо образование за воспитувачи. Вработена е во ЈОУДГ  ‘’Ангел Шајче’’ во Куманово. Член е на Советот на Општина Куманово како претставник од  Демократската Партија на Србите.