Формирана Единица за поддршка за разрешување спорови

Формирана Единица за поддршка за разрешување спорови


Како дел на активностите на УНДП во рамките на Заедничката програма на Обединетит нации Подобрување на меѓуетничкиот дијалог и соработка меѓу заедниците, денес, 15.09.2011 се одржа советување, односно презентација за формираната Единица за поддршка за разрешување спорови, а на присутните се обрати Професор Мирјана Најчевска од институтот политичко-социолошки истражувања при УКИМ Скопје, при што присутните беа информирани околу целите на Единицата за разрешување спорови, како и лицата и институции кои ќе бидат дел од неа, како и кои ќе бидат придобивките од Единицата на локално ниво.