Избрани најдобар позарникар и најдобар полицаец за 2014 година


Градоначалникот Зоран Дамјановски денеска им подраи рачни часовници на најдобар полицаец и најдобар пожарникар за 2014 година.