Избрани најдобрите спортисти за 2015 година


Под покровителство на Градоначалникот Зоран Дамјановски и Советот на Општина Куманово, а во организација на Општински сојуз на спортови денеска се одржа избор на најдобари спортисти во 2015 година во Куманово. На најдобрите спортски клубови,спортисти,тренери и спортски работници им беа доделени дипломи,пехари,признанија и благодарници.DSC_0016 DSC_0017 DSC_0027 DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0051 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0074 DSC_0077 DSC_0081 DSC_0086 DSC_0088 DSC_0090 DSC_0092 DSC_0098 DSC_0120 DSC_0129 DSC_0130 DSC_0131 DSC_0138 DSC_0143 DSC_0150 DSC_0163 DSC_0167 DSC_0176 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0185 DSC_0189 DSC_0193