Изградба на атлетска патека во Наце Буѓони


Видео запис од изградбата на атлетската патека во средното училиште Наце Буѓони.