Изградба на сала во ОУ Х.Т Карпош


Видео запис од процесот на изградба на спортска сала во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош.