Известување


Се известуваат сопствениците на хаварисани возила паркирани на јавно – прометни површини да ги отстранат истите во периодот од 01.04.2016 до 15.04.2016 година. Доколку во наведениот рок не биде исполнета обврската, возилата ќе бидат присилно отстранети, а штетата ќе биде на сметка на сопствениците.