Известување


Се информираат сопствениците на угостителските објекти дека до 15.04.2016 година се должни да обезбедат решение за поставување на урбана опрема. Доколку немаат такво решение, истите ќе бидат отстранети од страна на комуналната инспекција и полицијата.