Известување


Прием со странки во Секторот за урбанизам,комунални дејности и заштита на животна средина и природата – Одделение за урбанизам од 01.09.2015 година ќе биде :

Понеделник, среда и петок од 08:00 до 11:00 часот

Вторник и четврток од 08:00 до 16:00 часот